Sezai Göksu

Kızıl kumkuşu » Curlew Sandpiper

Taxonomy: animalia/chordata/aves/charadriiformes/scolopacidae/calidris
Scientific name: Calidris ferruginea
Authority: Pontoppidan 1763

Kızıl Kumkuşlarının Göç Zamanlaması ve İklim Krizi

Bazı göçmen kuşlarda göç ve üreme zamanlamasında gözlenen son dönem kaymalar iklim değişikliği ile ilişkilendiriliyor.  Bununla birlikte, farklı kuş türleri arasında sonbahar göçünün zamanlamasındaki değişik örüntüler iklimden çok diğer başka faktörlerin de önemli bir rolü olduğunu hatırlatıyor.  Polonya’da erişkin ve genç kızıl kumkuşlarının göç zamanlamasında yıllık değişimleri neyin belirlediğine ilişkin bir araştırma yapılmış.  Erişkin ve genç kızıl kumkuşları için göç zamanlamasındaki değişimleri hem üreme başarısının etkilediği, ki bu yırtıcı baskısı ile bağlantılı bir mesele, hem de kutup bölgesinde türün üreme alanında Haziran ve Temmuz sıcaklıklarındaki değişimlerin etkilediği ortaya çıkmış.  Örneğin, yetişkinlerin ortanca geçiş tarihi kötü üreme yıllarına göre iyi üreme yıllarında daha geçe kalıyor.  Öte yandan, Kuzey Kutbu üreme alanlarındaki ortalama Haziran sıcaklığındaki her 1 derece artış için yetişkinlerin göçü 2.3 gün erken gerçekleşiyor.  Gençlerin ortanca göç tarihi ise kutup üreme alanlarındaki yırtıcı baskısı ile pozitif, Haziran sıcaklık değerleri ile negatif bir korelasyon gösteriyor.  Bu sonuçlar üreme alanlarındaki koşulların yıllık döngü içerisinde sonraki olayların zamanlamasını etkileyebileceğini düşündürmektedir.  Bulgular, iklim krizinin kötü üreme yıllarının sıklığını arttırarak genç kızıl kumkuşları üzerindeki yırtıcı baskısını arttırdığını ve sonbahar göçünün zamanlamasını değiştirdiğini göstermektedir.

Kaynak: Yahkat B., Wlodzimierz M. And Les G.U., 2012, “Timing migration of the Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea) through Poland in relation to Arctic breeding conditions”, Orniz Fennica, 89: 120-129.

Tv (Shutter Speed) 1/4000
Av (Aperture Value) 8.0
Exposure Compensation 0,00
ISO Speed 500
Image Size 1920x1080

Çeşme, İzmir
6 Mayıs 2020