Sezai Göksu

İnciraltı'nın Kuşları

Sumru » Common Tern » Sterna hirundo

Bütün Sumrular (Sterninae) martılardan daha zarif ve genellikle de küçüktürler. Uçarken uzun ve ince kanatları geriye doğru kıvrılır. Uçuş anında gövdesi kanat hareketlerine uyumlu olarak yukarı aşağı oynar. Gagası ince ve sivri, kuyruğu çatallıdır. Havada asılı durur, başını öne eğerek balık arar. Suya dalarak yakaladığı canlı balıklarla beslenir. Çeşitli yaşam alanlarına sahiptir, kıyı ve iç bölgelerde deniz seviyesinde ve yüksekliklerde bulunabilir. Adacıklar, kumsal alanlar ve kayalık alanlar ile bitki örtüsünün bulunduğu adalarda barınabilmektedir, ayrıca bataklık ve gölleri de tercih edebilirler.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=Sumru)

Kızılgerdan » European Robin » Erithacus rubecula

Turdidae familyasından güzel ötüşlü bir kuş türüdür. Üst tarafı zeytin yeşili-kahverengi, alt tarafı kirli sarı, yüzü ve kolyesi kırmızımsı-turuncudur; gittikçe açılır. Gerdanının yanları değişken şekilde mavi-gridir. Gözleri belirgin şekilde koyu renklidir. Genci ilk başlarda kırmızıdan yoksundur; koyu kahverengi üzerine kirli sarı beneklidir. Ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşarlar.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=K%FDz%FDlgerdan)

Çamurcun » Eurasian Teal » Anas crecca

Çamurcun (Anas crecca), ördekgiller (Anatidae) familyasından bir ördek türüdür. Erkeklerde baş kahverengi olup, baş yanlarında gözleri de içine alan ve enseye doğru darlaşarak uzanan yeşil renkli geniş birer kuşak vardır. Bu kuşağın ön kısmı sarı bir çizgi ile çevrilidir. Ayrıca ensede de siyah bir leke bulunur. Kuyruk gri, karın taraf mat beyazdır. Dişilerde ise genel renk kırmızıya çalan kahverengidir. Ancak üzerindeki lekeler erkekten daha iridir. Erkek ve dişide kanat aynaları yeşil ve aynaların ön ve arka kenarları beyaz, gaga ve ayaklar mavimsi gri renktedir. Çamurcunlar üreme mevsiminde özellikle, kenarında yuva yapmaya elverişli bitkilerle örtülü ağaçlık alanların olduğu sığ ve daimi suları tercih ederler. Özellikle küçük ağaçlıklı nehir vadilerindeki bol ve hızlı yetişen bitkileri barındıran küçük tatlısu gölleri ve sığ bataklıklar büyük bir sulak alanı, göl veya akarsu sistemini oluşturan su alanları olduklarından, açık sulara tercih edilir. Diğer uygun habitatlar ise küçük göletler, su birikintileri, lagunlar ve yavaş akan derelerdir. Üreme mevsimi dışında da yine benzer habitatlara giderler. Bataklık, göl habitatlarının yanısıra, bol ve hızlı gelişen vejetasyona sahip korunaklı sular ve hatta sel alanları ve yapay sulara dahi giderler.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=%C7amurcun)

Akdeniz martısı » Mediterranean Gull » Ichthyaetus melanocephalus

Karabaş martı boyunda fakat daha kalın gövdelidir. Üreme giysisinde başlığı simsiyahtır ve ensesine kadar iner. Gagası kalındır. Gagası ve bacakları kırmızıdır. Kanatları bir akbalıkçıl gibi bembeyaz, kanat örtüleri beyazımsı gridir. Kış giysisinde siyah kulak örtüleri bir benekten çok maskeye benzer. Gencinin sırtı kahverengidir, kanadının ortasında gri bir panel vardır. İlk kışta sırtı griye dönüşür ve yüz maskesi belirir, karabaş martıdan çok küçük gümüş martının gencine benzer, ondan yüz maskesi ve daha belirgin kanat paneliyle ayrılır. İkinci yılda erişkine benzer ve kanat ucu siyahtır. Bütün akdeniz ve karadeniz kıyıları ile atlas okyanusunun Batı Avrupa kıyılarnda yaşar. Yazın Orta Avrupa ve İç Anadolu’daki sulak alanlarda da görülür. Akdeniz martısı 1940 yılına kadar Karadeniz, Güney Rusya, Türkiye ve Yunanistanda yaşıyordu. Ancak 1940 tan sonra popülasyonları artmış ve Batı Avrupa’ya doğru dağılım göstermişlerdir.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=Akdeniz%20mart%FDs%FD)

İncegagalı martı » Slender-billed Gull » Chroicocephalus genei

Üreme dışı giysisindeki karabaş martıdan biraz büyük, daha uzun boylu, basık tepeli ve (ince değil) uzun gagalıdır. Üreme giysisinde göğüsün altı ve karnı uçuk pembedir. Ön ve orta sırt ile omuz tüyleri gri; kafa, vücut ve kuyruk beyazdır; kanat altı tüyleri gridir; gaga kuluçka döneminde koyu kan kırmızısı, kışın sarımsı-portakal rengi veya koyu kırmızıdır(üreme dışı giysisi). Kışın gözünün gerisine beliren koyu benekler karabaş martıdan daha siliktir.
İris kuluçka döneminde portakal sarısı, sarı gagalılarda sarımsı beyaz, koyu kırmızı gagalılarda genellikle koyudur; diğer dönemlerde sarımsı beyazdır; çıplak göz halkası kırmızıdır.
Gencinin gagası ve ayakları turuncu ile sarı arasındadır ve iris sarıdır. Kanatları karabaş martı gibidir, gencinin kanatlarının üstündeki desenler daha silik renklidir. Ayrıca bu kuşlar uzun boyunlu gözükürler. Martılarda alışıldığı üzere olgunluğa ulaşması iki yıl sürer. İlk yıl kuyruk ucunda siyah bant ve kanatlarda koyu alanlar görülür. Tatlı ve acı göllerde ve lagünlerde ürer.
Kışın lagünlerde ve denize dökülen tatlı su ağızlarında bulunur.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=%DDncegagal%FD%20mart%FD)

Mahmuzlu kızkuşu » Spur-winged Lapwing » Vanellus spinosus

Yanakları ve boyun yanları beyaz, tepesi, boğazı ve karın tarafı siyahtır. Bacakları gri ve uzun, kuyruk kaidesi beyaz telek uçları siyahtır. Sırt kısmı, omuz tüyleri kahverengi kanat telekleri siyah olup beyaz bir şerit sırt ve omuz tüylerinden ayrılır. Kanat altı örtüleri beyazdır. El bileğinden küçük bir mahmuz çıkar. Uçuşu yavaştır, kanatlarını çırparken gövde seviyesinin altında tutar, ani ve sert darbelerle çırpar. Lagünler, tuzlu ve acı bataklıklar ile göllerde yaşar.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=Mahmuzlu%20k%FDzku%FEu)

İspinoz » Common Chaffinch » Fringilla coelebs

Yazın ormanlardaki, kışın açık arazilerdeki en yaygın ve en bol ispinozdur. Beyaz kanat lekesi ile diğer ötücülerden ayrılır. Erkeğin tepesi ve ensesi gri-mavi, sırtı kestane kızılı, göğsü kirli pembe ve kuyruk sokumu yeşildir. Dişisi ve gencinin kanat lekesi daha küçüktür. Çeşitli ormanlar, korular ve fundalıklarda barınır ve ürer. Kışın diğer ispinoz türleriyle beraber açık alanlarda bulunur.

(Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=%DDspinoz)

Karagagalı sumru » Sandwich Tern » Thalasseus sandvicensis
Sumruya göre daha büyüktür, gagası ve boynu daha uzundur. Gagası ve bacakları siyahtır, gagasının ucunda sarı bir leke bulunur. Gövdesi uzun ve incedir. Üreme dönemi dışında alnında beyazlık oluşur. Tepe tüyleri arkaya doğru kabarıktır. Denizlerde bulunur. (Kaynak: http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=2fsdl17@d&tur=Karagagal%FD%20sumru)