Sezai Göksu

Karabaşlı çinte » Black-headed Bunting

Taxonomy: animalia/chordata/aves/passeriformes/emberizidae/emberiza
Scientific name: Emberiza melanocephala
Authority: Scopoli, 1769

Dövüşmenin ve flört etmenin kuş şarkılarının gelişmesinin arkasındaki temel evrimsel güçler olduğu ve her ikisinin de farklı şarkı karakteristiklerine katkı yaptığı söylenmektedir. Seslendirmelerin kuş taksonları aracılığıyla karşılaştırılması sonucu, şarkıların evrimsel tarihlerinin yeniden inşa edilebileceği ileri sürülmektedir.

Bununla ilgili oldukça yeni bir çalışmada, karabaşlı çintelerde şarkı yapısının ve şarkı tipi değişkenliğinin ayrıntılı bir analizi sunulmuş. Şarkının ince yapısal özellikleri ölçülmüş ve şarkı ile birlikte hece repertuar boyutu tarif edilmiş.

Daha sonra, zaman ve mekan içinde, sırasıyla, bireysel ve bireylerarası şarkı değişkenliği belirlenmiş ve söz konusu türün şarkı yaratmak için sözdizimsel (syntactic) kurallar kullanıp kullanmadıkları araştırılmış. Yapılan analizler, karabaşlı çintenin kısa ama oldukça karmaşık bir şarkıya ve çok kapsamlı bir hece havuzuna sahip olduğunu ortaya koymuş.

Türün şarkısı, karmaşıklık ve ritm olarak üç farklı bölümden oluşuyor ve sözdizimsel kuralları var. Erkeğin şarkısı ortalama onbir heceden oluşuyor ve bunların ortalama sekizi tekrar etmiyor. Her erkek hayatı boyunca sadece tek bir klişeleşmiş şarkı söylüyor.

Şarkılar tek tek bakıldığında oldukça farklı, yani şarkı erkeğin tanınmasında çok önemli bir yere sahip. Bu şarkı değişkenliğinde mekânsal olarak iki seviye var; mikrocoğrafi seviyede aynı şarkı tipini söyleyen bir avuç kuşun oluşturduğu görece küçük şarkı çevreleri var.

Makrocoğrafi seviyede ise, ağızlar (dialect) şarkının finali ile ayırt edilebiliyor. Bir erkek karabaşlı çinte şarkısının en çarpıcı özelliği, şarkı tiplerinin muazzam değişkenliğidir. Tipik olarak, sadece az sayıda erkek bireyler aynı şarkı tipini paylaşırlar, başka bir deyişle her erkek bireyin şarkısının biricik olması esasen sıklıkla karşılaşılandır.

Karabaşlı çintelerin yüksek şarkı karmaşıklığı ve tek-şarkı repertuarı gibi temel özellikleri, aslında yüksek seviyede bir çok-karılılık (polygyny), düşük seviyeli bir ebeveyn özeni göstermekte, dolayısıyla erkek şarkısında güçlü bir interseksüel seçime, yani karşı cinsiyeti baştan çıkarmaya yarayacak özellikler geliştirmiş olmasına işaret etmektedir.

Kaynak: S.Barisic, et al, 2018, “Song structure and variability in the Black headed Bunting (Emberiza melanocephala)”, Journal of Ornithology, 159; 389-400.

Tv (Shutter Speed) 1/1600
Av (Aperture Value) 5.6
Exposure Compensation 0
ISO Speed 200
Image Size 1920x1080

Aladağlar, Niğde
21 Mayıs 2016